Klachten

Doe uw mond open
Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. We kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Klachtencommissie
Komen we er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij de Klachtencommissie Tandheelkunde van de ANT. De ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen) is onze beroepsvereniging waarbij wij zijn aangesloten.

Back to Top