Huisregels

Onze huisregels:

1. Om u zo efficiënt en optimaal mogelijk te kunnen behandelen, wordt er een vastomlijnde tijdspanne van behandeling met u afgesproken. Met andere woorden: wij reserveren tijd speciaal voor u!. Wij vragen u dan ook op tijd aanwezig te zijn om het schema in alle omstandigheden te kunnen respecteren. Indien u te laat komt, wordt de behandeling noodzakelijkerwijs ingekort. Afspraken van maandag dienen op z’n laatst de donderdag ervoor afgebeld te worden.

2. Afbellen kan uiteraard, maar dan wel minimaal 24 uur van tevoren, zo niet, dan kan de afspraak in rekening worden gebracht, dit geldt ook wanneer u een afspraak vergeet. Indien u vaker dan 3 maal per jaar zonder bericht afwezig bent gebleven, kunnen wij ons genoodzaakt zien u als patiënt uit te schrijven.

3. De tandarts zal, in samenspraak met u, een zo optimaal mogelijk behandelplan uitwerken. Indien u, om de een of andere reden, een voorgestelde behandeling niet wenst dan zal dit worden opgetekend in uw patiëntendossier. Het is uw goed recht om een voorgestelde behandeling te weigeren, maar u bent wel zelf verantwoordelijk voor die afwijkende keuze.

4. De tandarts zal steeds zijn uiterste best doen om zich te houden aan de geplande timing. Aangezien er zich onvoorziene complicaties kunnen voordoen, bij vrijwel elke medisch behandeling, zal dit niet altijd mogelijk zijn, Wij doen wij een beroep op uw begrip in deze situaties.

5. Infomedics, een maatschappij voor factoring, verzorgt voor onze praktijk de declaraties. Indien u inhoudelijke vragen heeft over een rekening kunt u contact opnemen met de receptioniste. Voor vragen over betalingsoverzichten, herinneringen, betalingstermijnen, gespreide betalingen enzovoort kunt u contact opnemen met Infomedics, telefoonnummer 036 – 20 31 900. In geval van achterstand van betaling, zien wij ons genoodzaakt de verdere tandheelkundige behandelingen stop te zetten totdat de betaling van de openstaande nota’s is voldaan. Bij pijnklachten wordt dan tegen contante betaling behandeld.

6. Wij vragen u bij wijzigingen in geval van gezondheid, medicijngebruik, adres of verzekering dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de receptioniste of tandartsassistente.

7. Wij behouden ons het recht voor een afspraak tijdig te verzetten. U bent zelf verantwoordelijk om de juiste adresgegevens en telefoongegevens aan ons door te geven, zodat wij u tijdig kunnen bereiken wanneer er wijzigingen zijn in uw afspraak of behandelplan.

8. Wij verzoeken u om uw legitimatie aan de receptioniste te tonen bij uw eerste bezoek.